top of page

Rente korting op uw 'groenproject'?

De Groenverklaring Specialist regelt het voor u!

Wat wij Doen

Rentekorting op uw bancaire financiering

Wat wij doen is in de kern heel simpel. Wij helpen ondernemers en investeerders bij het inregelen van goedkopere 'groene financieringen'.   

Wanneer jij als ondernemer in een duurzaam bedrijfsmiddel investeert is de kans groot dat je bij benutting van een bancaire financiering in aanmerking komt voor een rentekorting

Wat zijn 'duurzame 'groene projecten'?

Groene duurzame projecten zijn investeringen in innovatieve en risicovolle duurzame investeringen in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een lagere milieu-impact.

 

people what you offer, and the benefits they will receive. A great description gets readers in the mood, and makes them more likely to go ahead and book.

Circulaire economie

Hierbij gaat het om investeringen die de productie en toepasbaarheid van biobased materialen verhoogd, zorgt voor een grondstofbesparing of zorgt voor een levensduurverlenging van specifiek productie apparatuur. Kortom allerlei investeringen die er op gericht zijn de mate van circulariteit te vergroten.

Duurzame energie

Hierbij gaat het om investeringen in bedrijfsmiddelen die duurzame energie opwekken. Denk hierbij aan de toepassing van zonnepanelen, zonnecollectoren, windturbines, warmtepompen, waterkracht, 

geothermie, innovatieve energie opwekking, opslag en distributie van duurzame energie en investeringen in het efficiënt gebruik maken van energie.

Duurzaam bouwen

Hierbij gaat het om duurzame gebouwen. Dit kan betrekking hebben op het verduurzamen van bestaande gebouwen, transformaties of het realiseren van duurzame nieuwe gebouwen. Denk hierbij aan een herbestemming van een bedrijfspand naar woningen en de renovatie of nieuwbouw van utiliteitsgebouwen of bedrijfspanden met een industriefunctie. 

Wat wij doen
Wie wij zijn

Over Ons

Ons verhaal

Het is ons doel om met onze kennis van duurzame investeringen en de groenregeling een bijdrage te leveren aan het versnelt verduurzamen van o.a. de gebouwde omgeving en industrie in Nederland. Ondanks dat wij maar een klein land zijn geloven wij dat wij met Nederland een leiderschapsfunctie kunnen vervullen in de wereld door proactief onze kennis in te kunnen zetten en waar mogelijk het lef tonen duurzame soms onzekere investeringen te doen.  

Wie wij zijn

Als oud bankier ben ik in het verleden bij tal van investeringsprojecten betrokken geweest. Het voort helpen van ondernemers en investeerders is altijd iets wat ik erg graag mocht doen. Dat combineer ik nu door dit werk voort te zetten maar uitsluitend voor projecten die net even een stapje verder willen gaan dan de huidige wettelijke eisen. Partijen die waar mogelijk één of meerdere extra stapjes willen zetten om een zo duurzaam mogelijke investering te verrichten. Daar ligt mijn passie!

Onze visie

Onze visie is dat er in de toekomst enkel nog circulaire investeringen worden gedaan. Investeringen die een toekomstig circulair systeem kunnen worden toegepast zonder dat deze schade of uitputting van de aarde toebrengt.  

Waarom Wij

Deep Industry Knowledge

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. This is a great space to write long text about your company and your services. 

Years of Experience

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

In-house Research Teams

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Waarom wij

Contact
Ons

Ons Adres

Groene Appelstraat 15, 

Apeldoorn

Ons telefoonnummer

123-456-7890

Dank voor je inzending!

Contact Us
bottom of page